privacy verklaring van het kinderkameratlier

Dit is de website van Het Kinderkameratelier

Het Kinderkameratelier is gevestigd en houdt kantoor aan het adres Beekerweg 68, 6235 CD Ulestraten en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73578614. Ons btw-nummer is NL156590888B03. Het Kinderkameratelier is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Verklaring. Het Kinderkameratelier verwerkt uw gegevens zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op diensten aangeboden op Kinderkameratelier.nl. Mocht u ten aanzien van de privacy vragen of opmerkingen hebben dan kunt u hiervoor terecht bij Chantal Herings. Zij is te bereiken via info@kinderkameratelier.nl of via 06-81908139 (werkdagen 9.00-17.00 uur).

Het Kinderkameratelier respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt, worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Door middel van het bezoeken van de website ga je akkoord met deze Privacy Verklaring en geef je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in deze verklaring. In deze Privacyverklaring wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, met welk doel en welke rechten u heeft.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. Het Kinderkameratelier verwerkt je persoonsgegevens (d.w.z. van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen) doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • basisinformatie zoals voor- en achternaam;
 • contactgegevens zoals (post)adres, telefoonnummer of e-mailadres;
 • technische gegevens zoals IP-adres, internetbrowser en apparaat type waarmee je onze website bezoekt en de pagina’s die je bekijkt;
 • eventueel foto's van producten en/of resultaten van geleverde diensten bij jou thuis die je ons zelf (per e-mail) hebt toegestuurd of die ik deze bij jou thuis heb mogen maken en waarvan je toestemming hebt gegeven deze op onze website te plaatsen;
 • alle overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door een account op onze website aan te maken, door een bericht in het gastenboek achter te laten, in schriftelijke (waaronder e-mail) danwel telefonische correspondentie met ons;

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Verder heeft onze website niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht je er van overtuigd zijn dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via het hierboven opgenomen e-mailadres zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

In de meeste gevallen verkrijgen wij jouw persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld door het bezoeken van onze website, het plaatsen van een bestelling in onze webshop, het achterlaten van een bericht in ons gastenboek, door het aanmaken van een account op onze website, het invullen van het contactformulier of uit informatie die je met ons deelt tijdens (telefoon –of WhatsApp) gesprekken of e-mailcontact.

Met welk doel verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegeven zijn in alle relaties die wij aangaan nodig om de best mogelijke dienstverlening te kunnen bieden en noodzakelijk voor een vlotte samenwerking. Het Kinderkameratelier verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Uitvoering van overeenkomsten

 • het verwerken van jouw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • je te informeren over wijzigingen inzake je bestelling, de diensten en/of producten;
 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op Kinderkameratelier.nl;
 • om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • facturatie van onze werkzaamheden of bestelde producten;
 • om foto's te tonen van producten en/of uitgevoerde werkzaamheden/ adviezen bij jou thuis die weer nuttig zijn voor andere klanten;
 • Om je te informeren over ontwikkelingen van Het Kinderkameratelier, over speciale (gepersonaliseerde) aanbiedingen, acties, tips en adviezen op het gebied van kinderkamerinrichting door middel van het verzenden van onze nieuwsbrief, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven door jezelf hiervoor aan te melden (je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief)

Gebruik en verbetering van onze website (klikgedrag en bezoekgegevens)

 • Het Kinderkameratelier analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren wij zolang als ze relevant zijn voor ons.

Delen jullie mijn persoonsgegevens met derden?

Het Kinderkameratelier zal jouw persoonlijke gegevens onder geen voorwaarden aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit nodig is voor onze dienstverlening en uitvoering van jouw bestelling (zoals bijvoorbeeld aan bezorgdiensten) of wanneer wij op grond van een wettelijke plicht gehouden zijn deze gegevens door te geven aan bevoegde instanties (zoals bij een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek). Onderstaand vind je de betrokken partijen met wie wij standaard werken en aan wie wij de persoonsgegevens verstrekken om een dienst of bestelling mogelijk te kunnen maken:

 • Mijnwebwinkel.nl: alle gegevens van onze website Kinderkameratelier.nl staan opgeslagen op de servers van Mijnwebwinkel.nl.
 • PostNL:  wij maken voor de verzending van onze pakketten standaard gebruik van PostNL. 
 • Mollie: onze iDEAL-betalingen lopen via Mollie Payments.
 • Klarna: enkel indien je kiest voor achterafbetalen via Klarna, kunnen we  -om deze betaalmethode voor jou mogelijk te maken- de door jou  bij jouw bestelling opgegeven contact -en bestelgegevens  doorgeven aan Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of je voor deze betaalmogelijkheid in aanmerking komt. De persoonsgegevens die hierbij  door ons worden doorgegeven worden door Klarna vervolgens verwerkt volgens Klarna's eigen privacy notice.

Verder maken wij gebruik van een externe boekhouder en op verzoek van de klant op een koerier voor de levering van grote stukken.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Het Kinderkameratelier heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van jouw persoonsgegevens. Deze verklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die Het Kinderkameratelier via kinderkameratelier.nl verwerkt, en Het Kinderkameratelier accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor websites of diensten van anderen. Hiervoor verwijzen wij je graag naar de websites en privacyverklaring van bovenstaande partijen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Het Kinderkameratelier bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een periode van 12 maanden na je laatste bezoek aan de website, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn persoonsgegevens langer te bewaren.

Hoe zijn jouw persoonsgegevens beveiligd?

Het Kinderkameratelier neemt de bescherming van jouw gegevens serieus, en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.

Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot jouw gegevens is afgeschermd en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn tegen misbruik, neem dan contact met ons op zoals hierboven omschreven. Tevens willen wij je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Maakt Het Kinderkameratelier gebruik van Cookies of vergelijkbare technieken?

Het Kinderkameratelier gebruikt technische en functionele cookies tijdens een lopende sessie op de website. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies (Google Analytics) die geen inbreuk maken op je privacy, maar voor ons noodzakelijk zijn voor de technische verwerking van de website en jouw gebruiksgemak. Bij een eerste bezoek aan onze website wordt er je toestemming gevraagd om cookies te plaatsen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Het kan zijn dat sommige functies op Kinderkameratelier.nl niet meer naar behoren werken, indien je computer geen cookies kan ontvangen.

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden (zoals Instagram, Pinterest en Facebook). Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. We raden dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen.

Hoe gaat Het Kinderkameratelier om met “privacy by default”?

Het Kinderkameratelier maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (zoals standaardinstellingen /voor gevinkte formulieren) en/of neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder tussenkomst van een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Het Kinderkameratelier).

Welke rechten heb ik ten aanzien van het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account op de website. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken, of om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Op verzoek verlenen wij je zo snel mogelijk de gegevens mee waarover wij op dat moment beschikken, uiteraard na controle van jouw identiteit. Indien één of meerdere gegevens foutief, onjuist of onvolledig zijn, kun je ons uiteraard om een correctie vragen. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren of toegang wenst te verkrijgen tot de informatie die wij van jou bijhouden, dan kun je contact met ons opnemen met een verzoek tot inzage via info@kinderkameratelier.nl, met daarbij gevoegd een kopie van je identiteitsbewijs zodat we weten dat het verzoek ook echt door jou is gedaan. We verzoeken je om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken, dit ter bescherming van je privacy. Het Kinderkameratelier zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Wijzigingen in de Privacy Verklaring

Het Kinderkameratelier behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Op deze pagina van onze website vind je altijd de meest recente versie ter inzage. Check dus regelmatig deze Privacy Verklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Door na wijzigingen gebruik te maken van Kinderkameratelier.nl ga je akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 01-10-2020. 

© 2018 - 2024 Het Kinderkameratelier | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel