Disclaimer

Door Het Kinderkameratelier (KvK 73578614), wordt jou hierbij toegang verleend tot onze website www.kinderkameratelier.nl. Het Kinderkameratelier publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen. Het Kinderkameratelier behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling aan de bezoeker/klant te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid

Het Kinderkameratelier spant zich in om de inhoud van www.kinderkameratelier.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Het Kinderkameratelier niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Het Kinderkameratelier aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of de (on)bereikbaarheid van deze site. In het bijzonder geldt dat alle prijzen op www.kinderkameratelier.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten zijn. Ook voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst kan tot stand komen op basis van dergelijke fouten.

Reacties van derden

Het is mogelijk om op onze website een reactie achter te laten. Het Kinderkameratelier behoudt zich het recht voor de reacties te controleren en deze zo nodig te redigeren of te weigeren indien ze in strijdt zijn met algemene normen en waarden van goed fatsoen. 

Opmerkingen, beweringen en meningen, geuit door bezoekers van deze site, zijn die van de betreffende bezoeker(s) en niet die van Het Kinderkameratelier. Het Kinderkameratelier kan en wil op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitlatingen. 

(Beeld)merk -en auteursrechten

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Het Kinderkameratelier en het logo van Het Kinderkameratelier, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Het Kinderkameratelier. Het Kinderkameratelier behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. 

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de inhoud van deze website, zoals beelden, teksten en het logo van Het Kinderkameratelier, waaronder in ieder geval wordt begrepen het merken -en auteursrecht, behoren uitsluitend toe aan Het Kinderkameratelier. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de inhoud (dan persoonlijk gebruik) van deze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Het Kinderkameratelier.

Voor zover Het Kinderkameratelier naast het eigen beeldmateriaal ook beeldmateriaal van derden gebruikt, zal hierbij -indien nodig- een bronvermelding plaatsvinden. Mocht dit onverhoopt zijn misgegaan en ben jij van mening een recht te bezitten op een beeld op deze website zonder dat jouw naam hierbij vermeld staat, neem dan contact met ons op.

Persoonlijke gegevens / nieuwsbrief

Indien je je persoonlijke gegevens achterlaat (bijvoorbeeld voor het inschrijven voor onze nieuwsbrief en/of het achterlaten van een bericht in ons gastenboek of via ons contactformulier) ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van deze gegevens. Je persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrief en/of om contact met je op te nemen na een verzoek daartoe. Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kun je dat op ieder moment aangeven. Verder verwijzen wij op deze plek naar onze Privacy Statement.

Links naar andere websites

Voor zover er op deze website links naar andere websites staan geldt dat Het Kinderkameratelier niet aansprakelijk is voor de inhoud van die sites en de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor -voorzover aanwezig- het privacy beleid, de disclaimer en de algemene voorwaarden van de betreffende sites.

Akkoord en wijzigen disclaimer

Het Kinderkameratelier behoudt zich het recht voor haar disclaimer aan te passen. De laatste versie is altijd op deze plek te raadplegen. Wij adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Door het gebruik maken van deze website ga je automatisch akkoord met de meest recente disclaimer.

Deze disclaimer werd voor het laatst gewijzigd op 30-09-2020

© 2018 - 2024 Het Kinderkameratelier | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel